شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید، آذر ماه ۸

شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید

International Conference on Manufacturing Engineering

پوستر شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید

شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید مراجعه فرمایید.


شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید