پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، بهمن ماه ۱۳۸۱

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

05th Iranian Conference on Manufacturing Engineering

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۱ توسط ،انجمن مهندسی ساخت و تولید ایرانانجمن مهندسي ساخت و توليد در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید