پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید بهمن 81

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

05th Iranian Conference on Manufacturing Engineering

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۱ توسط انجمن مهندسی ساخت و تولید در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید