دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، اسفند ماه ۱۳۸۸

دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)

دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید