دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران، دی ماه ۱۳۹۰

دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران

12th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)

دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۰ توسط ،انجمن مهندسی ساخت و تولید ایرانانجمن مهندسي ساخت و توليد ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران