چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، آبان ماه ۱۳۹۶

چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران

14th Iran Engineering Manufacturing Conference

پوستر چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران

چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی اراک،انجمن مهندسی ساخت و تولید ایراندانشگاه صنعتي اراك-انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران