نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید، اسفند ماه ۱۳۸۷

نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید

9th Iranian Conference on Manufacturing Engineering

نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۷ توسط دانشگاه بیرجند،دانشگاه بيرجند در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید