ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، اسفند ماه 82

ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

06th Iranian Conference on Manufacturing Engineering

ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۲ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید