شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، آبان ماه ۱۴۰۲

شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

16th International Conference Of Iranian Operations Research Society

پوستر شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی رحمان رامسر،انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در شهر رامسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات