دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران

دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران

The 10th International Conference of Iranian Operations Research Society

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران

دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط انجمن ایرانی تحقیق در عملیات و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:
- مدل‌سازی مالی
- اقتصاد ریاضی و نظریه بازی
-مکان یابی، حمل و نقل و لجستیک
-بهینه سازی و تصمیم گیری چندمعیاره
-مدیریت تولید و زنجیره تامین
-مدیریت و تحلیل ریسک
-مدیریت پروژه و زمان بندی
-مدل‌سازی و برنامه‌ریزی تصادفی و شبیه سازی
-کاربرد تحقیق در عملیات در سلامت و علوم حیاتی
- کاربرد تحقیق در عملیات در صنایع و منابع طبیعی
- گراف و شبکه های ارتباطی
- تحلیل پوششی داده ها و مدیریت عملکرد
-بهینه سازی مقید و نامقید
- روش‌های ابتکاری و فرا ابتکاری
-کنترل بهینه
- نظریه صف
- داده‌کاوی
-کاربرد آمار در مدلسازی ریاضی
- برنامه‌ریزی ریاضی در شرایط عدم قطعیت
- بهینه سازی فازی
- بهینه سازی ترکیبیاتی
- کاربرد تحقیق در عملیات در سایر علوم

 

Conference Topics
·        Financial Modeling
·        Combinatorial Optimization
·        Location, Logistics, Transportation, Traffic
·        Game Theory, Mathematical Economic
·        Math heuristics and Heuristics Methods
·        Multi Criteria Decision Making and Optimization
·        Applications of OR in Health and Life Sciences
·        Applications of OR in Industry and Natural Resources
·        Production Management and Supply Chain Management
·        Risk Analysis and Management
·        Scheduling, Timetabling, and Project Management
·        Simulation, Stochastic Programming and Modeling
·        DEA and Performance Measurement
·        Unconstraint and Constraint Optimization
·        Optimal Control
·        Data Mining
·        Application of Probability in OR
·        Mathematical Programming in Uncertain Conditions
·        Fuzzy Optimization
·        Application of OR in Other Sciences 
·        Queue Theory