دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران

The 10th International Conference of Iranian Operations Research Society

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران

دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران