یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

The 11th International Conference of Iranian Operations Research Society

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه رازی،انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات