چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، مهر ماه ۱۴۰۰

چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

14th International Conference of Iranian Operations Research Society

پوستر چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه صنعتی سجاد،انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات