سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران، اسفند ماه ۱۳۸۸

سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران

3rd International Conference of Iranian Operations Research Society

سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،انجمن ایرانی تحقیق در عملیات برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران