دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

2nd International Conference of Iranian Operations Research Society

دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط ،انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران