سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

The 13th International Conference of Iranian Operations Research Society

پوستر سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعتی شاهرود،انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در شهر شاهرود برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات