اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، بهمن ماه ۱۳۸۶

اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

01st International Conference of Iranian Operations Research Society

اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۶ توسط ،انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتدانشگاه كيش در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران