دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، اردیبهشت ماه 98

دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

The 12th International Conference of Iranian Operations Research Society

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم و فنون مازندران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

·  تحقیق در عملیات رفتاری

·  بهینه سازی ترکیباتی

·  بهینه سازی پیوسته

·  داده کاوی

·  علوم داده

·  تحلیل پوششی داده ها و ارزیابی عملکرد

·  سیستم های پشتیبان تصمیم

·  مدیریت انرژی و بهینه سازی

·  بهینه سازی مهندسی

·  مدلسازی مالی و بهینه سازی

·  نظریه بازی

·  بهینه سازی سراسری

·  مدیریت سلامت و کاربردها

·  الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری

·  مکان یاب، لجستیک، حمل و نقل و ترافیک

 

·  کاربردهای نظامی، دفاعی و امنیتی

·  تصمیم گیری چندمعیاره

·  بهینه سازی شبکه

·  کنترل بهینه

·  تحقیق در عملیات در منابع طبیعی

·  برنامه ریزی و مدیریت تولید

·  زمانبندی و مدیریت پروژه

·  کنترل و مدیریت کیفیت

·  مدیریت درآمد و قیمت گذاری پویا

·  تحلیل ریسک و مدیریت بحران

·  شبیه سازی، برنامه ریزی و مدل سازی تصادفی

·  مدیریت زنجیره تأمین

·  سیستم های پایدار

·  عدم اطمینان، بهینه سازی فازی و خاکستری

·  مدیریت منابع آب

·  کاربردهای تحقیق در عملیات

   o (کشاورزی، برق، نفت و گاز، انرژی تجدید پذیر، ارتباطات و غیره)مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات