چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

4th International Conference of Iranian Operations Research Society

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه گیلان،انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران