دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

2nd International Conference of Iranian Operations Research Society

دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۱ خرداد ۱۳۸۸ توسط انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در شهر بابلسر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای تخصصی کنفرانس:

کاربرد تحقیق در عملیات در صنعت، اقتصاد و مدیریت
تحلیل پوششی داده ها
داده کاوی و دانش یابی
بهینه سازی پیوسته و گسسته
بهینه سازی ترکیبیاتی و عدد صحیح
برنامه ریزی خطی فازی
مدلسازی ریاضی
بهینه سازی تصادفی
نظریه بازی ها
نظریه صف
نظریه شبکه
حمل و نقل و لجستیک
کاربرد نظریه فازی در تحقیق در عملیات
نظریه تصمیم گیری
شبیه سازی
کاربرد تحقیق در عملیات در علوم کامپیوترمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران