یازدهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم، مرداد ماه ۱۴۰۳

یازدهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

The 11th International Conference on Criticism and Analysis of Management in the Third Millennium

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

یازدهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ توسط ،اندیشکده مطالعات کاربردی ضدبازاریابی برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.