نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم، مرداد ماه ۱۴۰۰

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

Ninth International Conference on Management Criticism and Analysis in the Third Millennium

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ توسط ،مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد در شهر قشم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم مراجعه فرمایید.