پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم، اسفند ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

Fifth International Conference criticize and analysis of management

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،موسسه علمي فرهنگي آپادانا با همكاري مراكز علمي دانشگاهي در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم