سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم، آذر ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

Third International Conference criticize and analysis of management

پوستر سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه علمي فرهنگي آپادانا با همكاري مراكز علمي دانشگاهي در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم