ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم، مرداد ماه ۱۳۹۸

ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

Sixth International Management Review Conference in the Third Millennium

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ توسط ،موسسه علمي فرهنگي آپادانا با همكاري مراكز علمي دانشگاهي در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم