هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم، بهمن ماه ۱۳۹۸

هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

Seventh International Management Review Conference in the Third Millennium

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،موسسه علمي فرهنگي آپادانا با همكاري مراكز علمي دانشگاهي در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم