دهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم، اسفند ماه ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

The 10th International Conference on Criticism and Analysis of Management in the Third Millennium

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

دهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،اندیشکده مطالعات کاربردی ضدبازاریابی در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.