یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران، اسفند ماه ۱۴۰۰

یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران

11th National Congress of the New Technologies in Sustainable Development of Iran

پوستر یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران

یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،مركز بين المللي همايش ها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران