ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار، مهر ماه ۱۳۹۶

ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

پوستر ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۶ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار -موسسه آموزش عالي مهر اروند در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار