ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار، مهر ماه ۱۳۹۶

ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

The 6th National Congress of the New Technologies in Sustainable Development of Iran

پوستر ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۶ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار -موسسه آموزش عالي مهر اروند در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار