ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

پوستر ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

1          فناوری های نوین در حوزه محیط زیست
2          فناوری های نوین در حوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
3          فناوری های نوین در حوزه صنایع و ایمنی صنعتی
4          فناوری های نوین در حوزه مهندسی عمران
5          فناوری های نوین در حوزه معماری و شهرسازی  
6          فناوری های نوین در حوزه برق و ICT
7          فناوری های نوین در حوزه مکانیک  
8          فناوری های نوین در حوزه دامپزشکی  
9          فناوری های نوین در حوزه مهندسی پزشکی  
10        فناوری های نوین در حوزه زیست فناوری  
11        فناوری های نوین در حوزه علوم وگیاهان دارویی  
12        فناوری های نوین در حوزه فناوری های مهندسی  
13        فناوری های نوین در حوزه فضای مجازی  
14        فناوری های نوین در حوزه فناوریهای نرم و مدیریت  
15        فناوری های نوین در حوزه کشاورزی  
16        فناوری های نوین در حوزه نفت و انرژی  
17        فناوری های نوین در سایر زمینه ها مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار