پنجمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار، بهمن ماه ۱۳۹۵

پنجمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

The 5th National Congress of the New Technologies in Sustainable Development of Iran

پنجمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار