پنجمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار، بهمن ماه ۱۳۹۵

پنجمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

پنجمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار