هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تیر ماه ۱۳۹۶

هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

Seventh Global Conference on Sustainable Agriculture and Natural Resources

پوستر هفتمین  همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶ توسط ،مركز همايشها در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار