سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار، بهمن ماه ۱۳۹۴

سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

3th National Congress of the New Technologies in Sustainable Development of Iran

پوستر سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار