اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار، بهمن ماه ۱۳۹۳

اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

The first national congress of new technologies in Iran with the aim of achieving sustainable development

پوستر اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار و موسسه آموزش عالي مهر اروند در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار