چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار، شهریور ماه ۱۳۹۵

چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

4th National Congress of the New Technologies in Sustainable Development of Iran

پوستر چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار