نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، مهر ماه ۱۳۹۷

نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

The 9th Agricultural and Sustainable Natural Resources Conference

پوستر نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ توسط ،مركز بين المللي همايش ها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار