هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، بهمن ماه ۱۳۹۶

هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

پوستر هشتمین  همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،مركز همايشها در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار