دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار، شهریور ماه ۱۳۹۴

دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

The Second National Congress of New Technologies of Iran with the aim of achieving sustainable development

پوستر دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار و موسسه آموزش عالي مهر اروند در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار