دهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع، آذر ماه ۱۴۰۰

دهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

10th International Conference on Recent Advances in Industrial Management and Engineering

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

دهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۰ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع