هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع، مرداد ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

8th International Conference on Recent Advances in Industrial Management and Engineering

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع