هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

Seventh International Conference on Recent Advances in Industrial Management and Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع