پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع، آذر ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

Fifth International Conference on Recent Advances in Industrial Management and Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۹ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع