نهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع، مهر ماه ۱۴۰۰

نهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

Ninth International Conference on Recent Advances in Industrial Management and Engineering

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

نهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۰ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع