سومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع، مرداد ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

3rd International Conference on Recent Advances in Industrial Management and Engineering

پوستر سومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

سومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع