دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع، خرداد ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

The Second International Conference on Recent Advances in Industrial Management and Engineering

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع