ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع، اسفند ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

Sixth International Conference on Recent Advances in Industrial Management and Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع

ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع