هفتمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک، آذر ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

The 7th National Conference on Management and Electronic Commerce

پوستر هفتمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

هفتمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک