دومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک، دی ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

Second National Conference on Management and E-Commerce

پوستر دومین کنفرانس  ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

دومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۰ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک