دومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک، دی ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

Second National Conference on Management and E-Commerce

پوستر دومین کنفرانس  ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

دومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک