سومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک، تیر ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

Third National Conference on Management and Electronic Commerce

پوستر سومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

سومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۱ توسط ، با مشارکت مجامع علمی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک