سومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک، تیر ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

Third National Conference on Management and Electronic Commerce

پوستر سومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

سومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر با مشارکت مجامع علمی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک