پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک، فروردین ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

The 5th National Conference on Management and Electronic Commerce

پوستر پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک