چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک، دی ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

The fourth national conference on management and e-commerce

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک