چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک، دی ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

The fourth national conference on management and e-commerce

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک