ششمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک، شهریور ماه ۱۴۰۲

ششمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

The 6th National Conference on Management and Electronic Commerce

پوستر ششمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

ششمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک