اولین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک، تیر ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

First National Conference on Management and E-Commerce

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

اولین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۰ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک